Redno vzdrževanje in posodabljanje objektov in naprav je pomembno za zanesljivost in kvaliteto storitev, še posebej pri energijskem sektorju. Za izvajanje storitev remonta smo dobro opremljeni z znanjem in izkušnjami. Redno sodelujemo pri remontih Nuklearne elektrarne Krško (NEK) - smo na listi odobrenih dobaviteljev.

Pretekle izkušnje:

  • redno sodelovanje na remontih NEK; kot samostojni izvajalci ali kot podizvajalci v kontroliranem področju (področje sevanja)
  • sodelovanje na velikih remontih na Termoelektrarni Brestanica (TEB) na Turbinskih blokih 4 in 5