V podjetju skrbimo za visoko usposobljenost kadra. Naši projektni vodje so certificirani z nazivom CSPM (certificirano senior projektni manager) po programu SLO Cert, ki je usklajen z mednarodnimi standardi za projektno vodenje IPMA. Redno se v vodenje projektov v vodstvu ali nadzoru podjetja Metalna Senovo vključujejo inženirji, ki so člani Inženirske zbornice.

Metalna Senovo vzdružuje visoke standarde na področju projektnega dela in je na voljo pri projektiranju, nadzoru ali vodenju celotnega procesa gradnje tako posameznih del, kot tudi zahtevnih objektov.

Kot pooblaščeni inženir smo vam na voljo za:

  • projektiranje
  • nadzor nad gradnjo (od posameznih del do zahtevnih objektov)
  • vodenje celotne gradnje (od posameznih del do zahtevnih objektov)

Pri posameznem projektu:

  • Priprava projektne dokumentacije in inštalacijskih paketov
  • Izdelava postopkov za montažna in vzdrževalna dela
  • Izdelava postopkov za testiranje in zagon sistemov in opreme
  • Izdelava MARK-UP in AS-BUILT dokumentacije, končnih poročil, idr.