Zaradi kapacitet lastne proizvodnje lahko zagotavljamo hitre rešitve pri fazi montaže opreme na sami lokaciji. Desetletja izkušenj na različnih področjih montaže prinašajo dostop do vrhunsko usposobljenega kadra. Certificirani smo za varjenje in ostala montažerska dela in v naše znanje zaupajo mnogi naročniki.

Naše izkušnje:

  • Nuklearna elektrarna Krško
  • Hidroelektrarna Brežice
  • DS Smith
  • Vipap Krško
  • MHE Goričane

Usposobljeni smo za različne vrste montaž:

  • kovinske konstrukcije
  • hidromehanska oprema
  • hidravlična oprema
  • električna oprema
  • montaža v jedrskih elektrarnah (NEK)