Hidromehanska oprema

Metalna Senovo je vodilni slovenski proizvajalec hidromehanske opreme. Znotraj podjetja nudimo tako lastno proizvodnjo, kot tudi lastno načrtovanje in oblikovanje hidromehanske opreme.

Naše izkušnje:

  • sodelovanje pri novih gradnjah Malih elektrarn (MHE)
  • sodelovanje pri novih gradnjah hidroelektrarn (HE)
  • sodelovanje s slovenskimi energetiki (HSE, HESS, SEL, DEM, SENG)

 

Oprema za jedrsko industrijo

Dosegamo najvišje standarde in smo poznavalci visokih varnostnih predpisov, ki je potrebna pri proizvodnji jedrske opreme. Natančna izdelava in visoki standardi so potrjeni tudi s pridobljenimi standardi za varjenje in celotno izdelavo tovrstne opreme.

  • Proizvodnja kovinskih konstrukcij jedrske elektrarne
  • Proizvodnja sodov za nevarne odpadke
  • Oskrbniki opreme za Nuklerano elektrarno Krško (NEK)
  • Sodelovanje na remontih NEK

 

Oprema za jeklarsko industrijo

Svoje znanje in kvaliteto svojih storitev že od samega začetka izpopolnjujemo in dopolnjujemo na področju jeklarske industrije, kjer smo priznani partner in zaupanja vredno podjetje.