Certifikati

Kvaliteta storitev in proizvodnje kot tudi sama strokovna usposobljenost našega kadra so izrednega pomena in ena glavnih vrednot podjetja Metalna Senovo, zato zagotavljamo certificiranost področij delovanja.

Naše znanje in usposobljenost stalno izpopolnjujemo in nadgrajujemo.


 

Neporušitvene preiskave

Namen neporušitvenih preiskav (NDT) je ugotavljanje kakovosti oz. skladnosti osnovnega materiala ali zvarnih spojev s podanimi zahtevami oziroma aktualnimi standardi. Metalna Senovo je akreditirana v skladu z DIN EN ISO 12024 za osnovne metode kontrole. Naše kontrolno osebje je mednarodno certificirano v skladu z EN ISO 9712, ANSI/ASNT CP-189 level 2.

Nudimo strokovno usposobljen kader in opremo za naslednje vrste NDT preiskav:

  • Vizualne preiskave (VT)
  • Kontrola z magnetnimi delci (MT)
  • Kontrola z tekočimi penetrati (PT)
  • Kontrola tesnosti (LT)
  • Ultrazvočna kontrola (UT)