Zgodovina podjetja

1972

Ustanovitev obrata mariborske Metalne; TGS METALNA SENOVO

1996

Stečajni postopek

1998

Uspešna prisilna poravnava - Metalna Senovo d.o.o.

2001

Investicija v objekt za protikorozijsko zaščito z lakirno komoro, moderno komoro

2005

Izgradnja pretočne barvalno sušilne linije

2006

Nakup obdelovalnega stroja HAAS ter peskalnega stroja PAP 25x7

2007

Nakup dveh rabljenih CNC strojev ter Varilne robotske celice; investicija 0,68 mio EUR

2008

Rekordno leto za podjetje Metalna Senovo d.o.o. z več kot 23 mio. EUR prodaje in več kot 180 delavci.

Investicija preko 1,5 mio v novo halo B ter zemljišče za halo C in vrtalno-frezalni stroj SEMA.

2009

Izgradnja nove hale C ter mostno dvigalo z nosilnostjo 50 ton.

2010

Nakup SHW obdelovalni center Uniforce 6; največja investicija 1,5 mio EUR.

2012

Stroj za brušenje robov KMU KruegerMaschinenbau.

2013

Investicija v Rezalnik Varcut Hyperperformance HPR260XD

2014

Nakup prvega robota za varjenje VRC-1 MIG-H4z0 7-14

2016

Nakup dveh CNC strojev HAAS VF/50 ter TOS WHO13 ter lastniški vstop v podjetje Montavar projekt LJ d.o.o.

2017

45-letnica obstoja podjetja, investicija v nov dovoz ter asfaltiranje površin.