Metalna Senovo

sl en de

HE MEDVODE

Zamenjava zapornih prelivnih polj

 • izdelava zgornje in spodnje zaporne table z vsemi pripadajočimi deli ter dobavo verig za polje 1 in polje 2

 • obseg hidromehanske opreme za polje 1:

  • zgornja zaporna tabla; masa 60 t

  • spodnja zaporna tabla – zgornji del; masa 25 t

  • spodnja zaporna tabla – spodnji del; masa 25 t

  • vozički; masa 30 t

  • Bočna ščita; masa 4 t

 • skupna masa polja 1 150 t

 • skupna površina 1 polja 16 m x 14,5 m = 232 m2

 • PKZ zaščita: peskanje Sa2,5, metalizacija, 440 μm epoksi premaz, 75 μm poliuretanski pokrivni premaz; skupna površina barvanja 2350 m2

 • ostala dela na projektu;

  • demontaža stare zapornice
  • obnova pogonskih mehanizmov
  • obnova podpornih zapahov
  • dobava dvižnih Galovih verig
  • vbetonirani deli (prag, stranska vodila)
  • mazalni sistem za vozičke
  • dostopna platforma

   

 • investitor in naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Savske elektrarne Ljubljana so nam leta 2020 zaupale njihov največji projekt na področju obnove hidromehanske opreme in sicer zamenjavo prelivnih polj 1 in 2 na HE Medvode. Hidroelektrarna, ki leži v centru Medvod nad sotočjem Save s Soro, je bila zgrajena leta 1954. Po skoraj 70 letih obratovanja, je bila prenova zapornic nujna. Gre za Dvojne kljukaste zapornice, katere so bile tipska izvedba za tisti čas gradnje in jih je izdelala naša predhodnica Metalna iz Maribora.

Vsak projekt se začne pri izdelavi dokumentacije (PZI). Nova zapornica je zaradi pregrade morala ostati enakih gabaritov kot je bila stara, vendar s pridihom novih tehnologij. Naš projektantski biro Montavar Projekt LJ, se je odlično zoperstavil izzivu in dokumentacijo v hitrem času pripravil praktično brez napak, katere bi se lahko pojavile tekom izdelave in montaže.

Po pripravi dokumentacije je sledila izdelava opreme v prostorih Metalne. Velik izziv je bila velikost zapornic, zato je morala biti sestava, varjenje in strojna obdelava na zelo visokem nivoju. Naši zaposleni so poskrbeli, da je bila izvedba v vseh predpisanih tolerancah in kvalitetno narejena. Vse skupaj je ves čas nadzirala kontrola z raznimi pregledi in preizkusi.

Posebnost zapornic za HE Medvode je ta, da je vsa oprema v celoti metalizirana in nato še barvana na osnovi epoksi premazov. Zadnji pokrivni sloj je izveden s poliuretanskim premazom, ki nudi dobro UV zaščito. Celotno PKZ izvedbo smo zaupali podjetju Tekol.

Največji izziv je predstavljala montaža zapornic. V osnovi dvigala na hidroelektrarni niso predvidena za dvigovanje zapornic iz niše, zato je bilo potrebno do potankosti predvideti celotno demontažo starih zapornic in montažo novih. Obnovila so se tudi vsa vodila, ki so vgrajena v beton in po katerih drsi guma zapornic. Zamenjana je bila tudi veriga, ki preko pogonov služi za dvigovanje zapornic.

Posebnost dela na projektu je bila ta, da smo imeli zelo ozko okno od zapiranja prelivnega polja do končanja vseh del in ponovnega odprtja, saj sta na elektrarni samo 2 polja (za primerjavo na Dravi so na vseh elektrarnah po 4 polja). Težave bi lahko bile tudi v primeru velikih voda. Tu se moramo zahvaliti naravi, saj je bilo v dvoletnem obdobju, ko so potekala dela,  zelo suho.

Konec leta 2022 se je projekt zaključil. Za naše podjetje je bil to drugi največji na tem področju, takoj za izgradnjo hidromehanske opreme HE Brežice. Pokazalo se je dobro sodelovanje med nadzorniki naročnika in vsemi vpletenimi izvajalci, saj je bila izvedba tako obsežnega projekta kvalitetna in dokončana v predvidenih rokih.