Metalna Senovo

sl en de

HIDROMEHANSKA OPREMA

Metalna Senovo spada med vodilna slovenska podjetja na področju hidromehanske opreme oz. regulacij vod, pri izgradnji in obnovi hidroelektrarn, zadrževalnikov, razbremenilnikov itd. Nudimo celovite rešitve od projekta, izdelave, do montaže opreme kot so: zapornice, cevovodi, krmiljenje opreme (hidravlika, elektrika), čistilni stroji, dvižne klešče ter vsa ostala pomožna oprema.

2023

HE DRAVOGRAD

Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 4

 • obnova strojne opreme:

  • zgornja zaporna tabla

  • spodnja zaporna tabla

  • vbetonirani deli in vodila

  • pogonski mehanizmi

 • izvedba protikorozijske zaščite na celotni opremi

 • dobava elektro opreme

 • gradbena dela

 • dimenzije: 24 m x 15 m

 • masa: 250 t

 • investitor: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

2023

HE ZLATOLIČJE

Izdelava in dobava dveh zapornih elementov za zapiranje turbinskega vtoka

 • izdelava PZI dokumentacije

 • izvedba dveh zapornih elementov pomožne zapornice (stoplogi)

 • izvedba protikorozijske zaščite

 • montaža  opreme v delavnici

 • dimenzije: 10 m x 3 m x 0,8 m (ena zapornica)

 • masa: 22 t

 • investitor: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

2023

HE VRHOVO

Zamenjava tesnil in PKZ zapornic turbinskega vtoka

 • obnova protikorozijske zaščite vtočnih turbinskih zapornic (7 kosov)

 • obnova protikorozijske zaščite odlagalnih vozičkov (7 kosov)

 • zamenjava tesnil

 • obnova kolesnih sklopov

 • dimenzije: 12,5 m x 2,5 m x 2 m (ena zapornica)

 • masa: 113 t

 • investitor: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

2023

VIPAVA

Dobava in montaža HMO opreme za ureditev reke Vipave

 • drsna zapornica z Auma pogonom (2 kosa)

 • vbetonirani deli drsnih zapornic

 • pomožna zapornica

 • izvedba protikorozijske zaščite

 • dimenzije: 2 m x 2 m (drsna zapornica)

 • masa: 3,7 t

 • Naročnik: Godina d.o.o.

2023

JEZ MARKOVCI

Obnova in montaža hidravličnih pogonov obratovalnih zapornic pretočnih polj 5 in 6

 • demontaža, sanacija in montaža servomotorjev segmenta zapornice, plunžerjev zaklopke ter njihova protikorozijska zaščita

 • dobava novega hidravličnega agregata

 • investitor in naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

2023

VOGRŠČEK

Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti – Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme, elektro opreme in cevovoda

 • izdelava in vgradnja jeklenega cevovoda prereza 1016 mm, debelina sten 10 mm, dolžine 178 m; masa 44 t

 • izdelava in vgradnja jeklenega cevovoda prereza 1220 mm, debelina sten 10 mm, dolžine 372 m; masa 107 t

 • izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij; masa 52 t

 • obnova vseh strojnih elementov dvižnega mehanizma na prelivnem objektu

 • izdelava, dobava in montaža grobih rešetk, finih rešetk, drsnih zapornic in kotalne zapornice

 • izdelava, dobava in montaža stožčastih zasunov ø1200 mm

 • investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija republike Slovenije za vode

 • naročnik: Riko d.o.o.

2022

Zamenjava zapornih prelivnih polj

 • izdelava zgornje in spodnje zaporne table z vsemi pripadajočimi deli ter dobavo verig za polje 1 in polje 2

 • obseg hidromehanske opreme za polje 1:

  • zgornja zaporna tabla; masa 60 t

  • spodnja zaporna tabla – zgornji del; masa 25 t

  • spodnja zaporna tabla – spodnji del; masa 25 t

  • vozički; masa 30 t

  • Bočna ščita; masa 4 t

 • skupna masa polja 1 150 t

 • skupna površina 1 polja 16 m x 14,5 m = 232 m2

 • PKZ zaščita: peskanje Sa2,5, metalizacija, 440 μm epoksi premaz, 75 μm poliuretanski pokrivni premaz; skupna površina barvanja 2350 m2

 • ostala dela na projektu;

  • demontaža stare zapornice
  • obnova pogonskih mehanizmov
  • obnova podpornih zapahov
  • dobava dvižnih Galovih verig
  • vbetonirani deli (prag, stranska vodila)
  • mazalni sistem za vozičke
  • dostopna platforma

   

 • investitor in naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

2022

MHE HRUŠICA

Obnova hidromehanske opreme

 • izdelava, dobava in montaža novega okvirja dvižnega mehanizma ter njegova dobava in montaža

 • dobava in montaža elektromotornega pogona na glavni vtočni zapornici

 • izdelava, dobava in montaža drsne zapornice talnega izpusta ter njegova projektna dokumentacija

 • dobava in montaža dvižnega mehanizma

 • montaža in dobava elektromotorja na drsni zapornici

 • dobava in montaža čistilnega stroja

 • investitor in naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

2022

ALPLESOV JEZ

Hidromehanska oprema

 • izdelava, dobava in montaža jeklene samoregulirne zaklopke

 • dimenzije: 10,2 m x 2,4 m

 • masa: 10,8 t

 • naročnik: Nivo Eko d.o.o.

 • investitor: Republika Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor

2022

HE VUZENICA IN HE MARIBORSKI OTOK

Remonti pomožne zapornice pretočnih polj

 • demontaža, sanacija in montaža tesnilnih paketov, tekalnih koles, bočnih vodil in protivodil na 5 elementih pomožnih zapornic dimenzij 19,50 m x 2,58 m

 • izvedba protikorozijske zaščite ter metalizacija tekalnih koles

 • investitor in naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

2021

HE MARIBORSKI OTOK (ZZT)

Sanacija poškodb in obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 4

 • izdelava zgornje zaporne table z vsemi pripadajočimi deli v povezavi s spodnjo zaporno tablo

 • protikorozijska zaščita s peskanjem Sa2,5

 • dimenzije 20 m x 8 m x 3 m

 • investitor: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

2020

HE ARTO BLANCA IN HE KRŠKO

Sanacija hidromehanske opreme

 • dobava 2 novih kosov hidravličnih cilindrov (ohišje, batnica, tesnila, krmilni blok, temposonic …)

 • demontaža in montaža 20 kosov hidravličnih cilindrov

 • obnova in predela 18 hidravličnih cilindrov

 • izdelava delavniške in projektne dokumentacije (PZI, PID)

 • investitor in naročnik: Hidroelektrarne na podnji Savi d.o.o.

2020

MHE MAJCEN MISLINJA

Izdelava dobava in montaža hidromehanske opreme za gradbeni objekt in sanacija jezovnega dela

 • izdelava, dobava, montaža in spuščanje v pogon drsnih zapornic dimenzij 500 x 500 mm – cca. 0,6 t; 1000 x 1000 mm – cca. 0,9 t; 1200 x 1600 mm – cca. 1,4 t

 • izdelava, dobava in montaža ograje cca. 1,6 t

 • izdelava, dobava in montaža pohodnih rešetk cca. 2,6 t

 • naročnik: RGB d.o.o.

 • investitor: Elektro Celje OVI d.o.o.

2019

HE SAVA BROD (kajak proga Tacen)

Dobava in montaža zaklopke

 • izdelava, dobava in montaža zaklopke na tacenski kajaški progi

 • dobava elektro cilindra

 • izdelava PZI, PID in NOV dokumentacije

 • dimenzije: 7,4 m x 4,6 m

 • masa: 10,5 t

 • investitor in naročnik: Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

2019

HS ORKA (BRUARVIVKJUN) - ISLANDIJA

Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito opreme

 • vtočne rešetke z vbetoniranimi deli

 • drsna zapornica za zapiranje vtoka

 • kotalna zapornica na temeljnem izpustu

 • hidravlični cilinder

 • grelni sistem

 • masa: 36 t

 • investitor: HS Orka

2018

MHE BOROVLJE

Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito opreme

 • 2x kotalna zapornica za temeljni izpust

 • 2x revizijska zapornica za temeljni izpust

 • revizijska zapornica na turbinskem iztoku

 • revizijska zapornica na turbinskem vtoku

 • 2x kotalna zapornica na turbinskem vtoku

 • drugi sklopi HMO (rešetke, dvižni mehanizmi, tekalna kolesa …)

 • masa: 36 t

 • investitor: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

2017

VVR BREŽICE

Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme za visokovodni razbremenilnik

 • 7 zaklopk (3,8 m x 0,98 m x 20,7 m) z vbetoniranimi deli in hidravličnimi dvižnimi pogoni

  • pomožna zapornica z vbetoniranimi deli

  • 2x dvižne klešče 100 kN

  • plavajoča zavesa

  • protikrozijska zaščita z epoxi materiali (2100 m2)

  • masa: 195 t

  • investitor: INFRA d.o.o.

2017

MHE BURFELL 2 - ISLANDIJA

Izdelava hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito opreme

 • vtočne rešetke z izvedbo zahtevne protikorozijske zaščite

 • vtočne drsne revizijske zapornice z izvedbo zahtevne protikorozijske zaščite

 • vtočne kotalne zapornice z izvedbo zahtevne protikorozijske zaščite

 • iztočne revizijske zapornice z izvedbo zahtevne protikorozijske zaščite

 • masa: 93 t

 • naročnik: DSD Noell (Nemčija)

2017

LA COCHE - FRANCIJA

Izdelava hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito opreme

 • kotalna zapornica

 • dvižne klešče

 • vbetonirani deli

 • masa: 27 t

 • naročnik: EDF (Francija)

2017

MHE GORIČANE

Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito opreme

 • kotalna zapornice za temeljni izpust

 • revizijska zapornica za temeljni izpust

 • revizijska zapornica na turbinskem iztoku

 • revizijska zapornica na turbinskem vtoku

 • čistilni stroj

 • drugi sklopi HMO (rešetke, dvižni mehanizmi, tekalna kolesa)

 • masa: 30 t

 • investitor: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

2016

HE BREŽICE

Izdelava in dobava hidromehanske opreme, Lot H

 • 3x vtočne rešetke (15,4 m x 12,7 m)

 • 7x kotalna zapornica (16,5 m x 2,5 m)

 • difuzorska zapornica (16,2 m x 6,0 m)

 • 2x kotalna zapornica (15,5 m x 2,25 m)

 • 4x drsna zapornica (15,5 m x 12,5 m)

 • dvižne klešče

 • peskanje do Sa2,5 in protikorozijska zaščita vseh komponent (več kot 10.000 m2)

 • masa: 1,200 t

 • investitor: Hidroelektrarne na spodni Savi d.o.o.

2016

SPIRALNO OHIŠJE TURBINE

 • višina 4,2 m

 • masa: 5 t

 • naročnik: Turboinštitut

2016

MHE TAGHARIST - ALŽIRIJA

Izdelava hidromehanske opreme, skupaj s protikorozijsko zaščito

 • deli cevovoda

 • vtočne zapornice

 • vbetonirani deli

 • masa: 105 t

 • naročnik: Iskra Impuls