Metalna Senovo

sl en de

AKTUALNO

REFERENCE

DVIŽNA TEHNIKA

GRADBENA MEHANIZACIJA

TRANSPORTNA TEHNIKA

HIDROMEHANSKA OPREMA

NA TRGU SMO PRISOTNI ŽE VEČ KOT

0

LET!

01

PROCESI IN STORITVE

MEHANSKA OBDELAVA

Mehanska obdelava Metalne Senovo je ena najsodobnejših v državi, ki temelji na obdelavi velikih obdelovancev. Precizno se obdelujejo končne pozicije, podsestavi in sestavi zelo kompleksnih strojev in naprav. Na voljo imamo sodobne CNC obdelovalne stroje ter vrhunska vpenjalna, rezalna in merilna orodja. Zavedamo se, da tudi najsodobnejša oprema ne deluje brez visoko izobraženih kadrov. Proces mehanske obdelave zahteva specifična znanja in izkušnje, zato se konstantno izobražuje mlade in že zaposlene sodelavce. Za projektiranje in strojno programiranje uporabljamo programski paket Creo ameriškega proizvajalca PTC. Poleg papirne dokumentacije .pdf, so zelo dobrodošle tudi .step, .iges oz. vse datoteke znotraj Crea.

RAZREZ IN PRIPRAVA

Pred razrezom osnovni material peskamo. Glede na vrsto materiala izberemo primeren stroj za razrez. Robove pozicij po potrebi obdelamo strojno ali ročno in jih razvrstimo glede na naslednje zahtevane operacije. Ko so vse pozicije za določen izdelek pripravljene, jih dostavimo na delovno mesto za sestavo.

02

PROCESI IN STORITVE

03

PROCESI IN STORITVE

VARJENJE IN SESTAVA

Naši postopki varjenja so prilagojeni različnim potrebam in razmeram, od robotskega in avtomatskega varjenja do ročnih varilnih postopkov. Z našimi tehničnimi kapacitetami varimo najbolj precizne kose in dosegamo najvišje standarde kvalitete. Razvoj sestave širimo in razvijamo z vpenjalnimi sistemi in varilnimi mizami, s katerimi dosegamo hitrejše, predvsem pa modularne rešitve.

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

Vsak končni izdelek zaščitimo pred korozijo po željah kupca. Uporabljamo eno in dvokomponentni sistem barvanja (Airless ali Airmix). Proizvode pred barvanjem razmastimo oz. peskamo.

04

PROCESI IN STORITVE

05

PROCESI IN STORITVE

KONTROLA

Sektor kontrole kakovosti Metalne Senovo sodeluje v fazi povpraševanja, pregleda vhodne dokumentacije in primernosti izdelkov za naš proizvodni proces. Odločilno vlogo izvaja v procesu proizvodnje, kot tudi v zagotavljanju skladnosti končnih izdelkov, ter izdelavo primopredajne dokumentacije. Oddelek kontrole delimo na inženiring kontrole, nadzor varjenja in v nadaljevanju na vhodno, medfazno in končno kontrolo ter neporušne preiskave. V ta namen zagotavljamo ustrezno število usposobljenih in certificiranih kontrolorjev. Plan kontrole zajema kontrolo procesa izdelave, kot tudi dimenzijsko in neporušno kontrolo polizdelkov in izdelkov. Skladnost ugotavljamo na osnovi trenutno veljavnih standardov, zahtev na načrtih, internih navodil in drugih predpisov.

INŽENIRING

Metalna Senovo vam je na voljo s svojim znanjem in visoko usposobljenim kadrom pri pripravi projektne dokumentacije, izdelavi postopkov in v vseh procesih kot vodja projekta, od začetka do končnega poročila. Na voljo smo vam z našimi certificiranimi projektnimi vodji, ki so člani Inženirske zbornice Slovenija. Naše znanje in izkušnje na področju hidromehanske opreme vključujejo tako delo v procesu projektiranja, kot tudi izvedbo celotnega projekta ‘na ključ’, od same ideje, izvedbe posameznih faz in končne izvedbe.

06

PROCESI IN STORITVE

07

PROCESI IN STORITVE

LASTEN RAZVOJ

Kadar ima naročnik vizijo projekta, mu v Metalni Senovo projekt tudi razvijemo in izdelamo. V ta namen si pomagamo s programskim paketom Creo. Sledimo standardom in zahtevam iz danega področja in pripravimo vso potrebno dokumentacijo, ki jo naročnik potrebuje za varno delo in vzdrževanje. Glede na bogat portfolij artiklov, ki jih izdelujemo v proizvodnji, imamo dolgoletne izkušnje pri projektiranju dvižne, transportne, gradbene in proizvodne opreme.

O PODJETJU

SMERNICE

Družba Metalna Senovo je usmerjena v dolgoročno podporo poslovnih procesov in dinamično prilagajanje tržnim razmeram, tehniki ter tehnologiji na področju strojegradnje, konstrukcije, montaže in inženiringa. Poslužujemo se sodobnih tehnoloških praks in vedno iščemo načine kako bi še izpopolnili procese.

VIZIJA

Visoko usposobljen, motiviran in prilagodljiv kader omogoča podjetju Metalna Senovo konkurenčnost v mednarodnem prostoru. Za razvoj kadra skrbimo z rednimi izobraževanji, prav tako pa usmerjamo veliko energije v posodabljanje procesov in tehnologije.