Informacije poslovnim partnerjem

Spoštovani poslovni partner,

 

V Metalni Senovo d.o.o. upoštevamo navodila in smernice NIJZ. V ta namen smo sprejeli številne ukrepe, nekateri se nanašajo tudi na vas, spoštovani poslovni partnerji.

Odpovedali smo vse ne nujne obiske in sestanke. Pred obiskom kontaktirajte vašo kontaktno osebno in se dogovorite o nujnosti obiska.

Pri dobavi in prevzemu izdelkov velja naslednji režim:

  • Ko prevoznik prispe do vratarja, mora voznik navesti kaj vozi (kateri material) ali h komu je namenjen.
  • Na vratarnici se nahaja doza z razkužilom, kjer si voznik razkuži roke.
  • Vratar obvesti dotično osebo, ki je zadolžena za prevzem.
  • Vozniki morajo v času zadrževanja na območju podjetja nositi ZAŠČITNO MASKO (Imeti jo morajo sabo) in se nahajati v bližini kamiona.
  • Vstop v kontejner v skladišču osnovnega materiala, kjer se nahaja skladiščnik je STROGO PREPOVEDAN !
  • Na območju podjetja je lahko v trenutku razklada prisoten samo 1 kamion ( Ostali počakajo pred zapornico in se spuščajo na območje podjetja po vrstnem redu prispetja)

Preventivne ukrepe smo sprejeli zaradi naše in voznikove varnosti.

 

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!