E-poslovanje – 2017-2018

V sklopu Javnega razpisa “Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« smo za vodstveni kader in zaposlene izvedli usposabljanja za ukrep »Krepitev kompetenc – usposabljanja« in sicer:

  • Usposabljanje “Socialna omrežja – strategija” izvedeno dne 20.8.2018
  • Usposabljanje “Industrija 4.0” izvedeno dne 12.9.2018
  • Usposabljanje “Internet of things” izvedeno dne 17.9.2018

Namen usposabljanja je bil pridobitev in krepitev kompetenc, ki jih primanjkuje zaposlenim na področju digitalizacije in trendov razvoja. Lastnike znanja in izkušenj smo nadgradili, da bodo pri svojem delu uspešnejši, zadovoljnejši in samozavestnejši. Zaposleni so pridobili potrebne kompetence, ki jim jih primanjkuje za uspešno izpolnjevanje delovnih nalog in zastavljenih ciljev, ki jih narekuje industrija 4.0. S hitrejšim in uspešnejšim prilagajanjem zaposlenih na spremembe bodo hitreje sledili trendom, ki jih narekuje trg razvoja v smeri digitalizacije.

 

Obvestilo o projektu.pdf