Metalna Senovo

sl en de

KONTROLA

Sektor kontrole kakovosti Metalne Senovo sodeluje v fazi povpraševanja, pregleda vhodne dokumentacije in primernosti izdelkov za naš proizvodni proces. Odločilno vlogo izvaja v procesu proizvodnje, kot tudi v zagotavljanju skladnosti končnih izdelkov, ter v izdelavi primopredajne dokumentacije. Oddelek kontrole delimo na inženiring kontrole, nadzor varjenja in v nadaljevanju na vhodno, medfazno in končno kontrolo ter neporušne preiskave. V ta namen zagotavljamo ustrezno število usposobljenih in certificiranih kontrolorjev. Plan kontrole zajema kontrolo procesa izdelave, kot tudi dimenzijsko in neporušno kontrolo polizdelkov in izdelkov. Skladnost ugotavljamo na osnovi trenutno veljavnih standardov, zahtev na načrtih, internih navodil in drugih predpisov.

DIMENZIJSKA KONTROLA

Merilna oprema Hexagon

Merilna roka Romer Absolute Arm 85;
Doseg in natačnost: D-2,5 m / 0,030 mm

Merilni sistem Leica Laser Tracker AT403;
Doseg in natačnost: D-320 / *izguba natančnosti 0,016 mm na meter

Neodvisna kontrola dimenzij in geometrijskih toleranc z ali brez CAD modela in izdelavo merilnih programov ter podrobnih in preglednih poročil, omogoča nadzor nad celotnim procesom – vhodno kontrola, meritev priprav ali vpetij, kontrolo zvarjencev pred, med in po mehanski obdelavi ter kontrolo terenskih del, kot je npr. montaža hidromehanske opreme.

Potrebujete tudi vi zanesljivo ter natančno dimenzijsko kontrolo? Pišite nam na
e-mail andrej.marusic@metalna-senovo.si.

VT

VIZUALNA PREISKAVA

Vizualna preiskava (VT) vključuje pregled vhodnega materiala, razreza in priprave pozicij, kontrola sestave in varjenja sklopov ter končni pregled zvarnih spojev, protikorozijske zaščite in ustreznost izdelkov za odpremo. V ta namen uporabljamo ustrezna merila in druge pripomočke, ki nam zagotavljajo kvalitetno izvajanje postopka.

MAGNETNA PREISKAVA

Pri pregledu površin in zvarnih spojev z magnetnimi delci (MT), se poslužujemo postopka belo-črno in pregled s fluorescentnimi sredstvi ter ultravijolično lučjo. Osnova obeh metod je nanos feromagnetnih delcev na preiskovano površino in magnetenje z magnetnim jarmom. Ustreznost sredstev, ki jih uporabljamo, predhodno preverimo z za to predpisanimi merili in etaloni. Izvajanje kontrole, kot tudi vrednotenje rezultatov, izvajamo v skladu s predpisanimi standardi.

MT

PT

PENETRANTSKA PREISKAVA

Penetrantska preiskava (PT) je primerna za odkrivanje indikacij na zvarnih spojih, indikacij na sami površini izdelkov, primerna pa je tudi za ugotavljanje tesnosti izdelkov. Penetrantski sistem je sestavljen iz več komponent, in sicer iz: čistilca za pripravo površine, penetranta, odstranjevalca penetranta in razvijalca. Izbiro penetrantov in razvijalcev določimo glede na rezultate, ki jih pričakujemo. Prednost penetrantske kontrole je, da omogoča pregled različnih materialov, tudi tistih, ki niso feromagnetni.

ULTRAZVOČNA PREISKAVA

Ultrazvočna preiskava (UT) je metoda kontrole materialov in zvarnih spojev, ki omogoča odkrivanje indikacij oz. nepravilnosti v notranjosti materiala. Za metodo potrebujemo ultrazvočni aparat in set različnih ultrazvočnih glav. Postopek temelji na principu prehajanja visokofrekvenčnih zvočnih valov skozi materiale in na fizikalnem principu odboja teh valov na mejah materialov različnih gostot. Obseg UT kontrole je v industriji zelo razširjen, prednost metode je, da lahko z njo odkrivamo indikacije znotraj materialov.

UT

LT

PREGLED TESNOSTI

Pregled tesnosti (LT) je namenjen za zaprte elemente, pri katerih ne želimo prehoda medija iz notranjosti navzven ali obratno. Običajno v elementih zagotovimo ustrezen tlak (mediji so lahko različni: zrak, voda …) in nato z zunanje strani običajno z milnico preverjamo tesnost elementa.

QC-G 25
QC-G 24
QC-G 22
QC-G 21
QC-G 20
QC-G 19
QC-G 18
QC-G 17
QC-G 16
QC-G 3
QC-G 4
QC-G 6
QC-G 10
QC-G 11
QC-G 12
QC-G 13
QC-G 14
QC-G 15