Metalna Senovo

sl en de

INŽENIRING

Metalna Senovo vam je na voljo s svojim znanjem in visoko usposobljenim kadrom pri pripravi projektne dokumentacije, izdelavi postopkov in v vseh procesih kot vodja projekta, od začetka do končnega poročila. Na voljo smo vam z našimi certificiranimi projektnimi vodji, ki so člani Inženirske zbornice Slovenija. Naše znanje in izkušnje na področju hidromehanske opreme vključujejo tako delo v procesu projektiranja, kot tudi izvedbo celotnega projekta ‘na ključ’, od same ideje, izvedbe posameznih faz in končne izvedbe.